Generell forskningsbiobank


Norwegian Lung Cancer Biobank

Prosjektbeskrivelse:
Viser til tidligere melding - deres ref. 05/2754 TSP. Formålet med forskningsbiobanken er å skape en plattform for tverrfaglig forskning på en av de vanligste kreftformer - og den type kreft som tar flest liv.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/198

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Jostein Halgunset


Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2010 REK midt
11.01.2013 REK midt
11.01.2013 REK midt
28.11.2014 REK midt
28.11.2014 REK midt
28.11.2014 REK midt
28.11.2014 REK midt
08.05.2015 REK midt
12.06.2015 REK midt
24.03.2017 REK midt