Forskningsprosjekt


Tilbakefall av Ulcerøs colitt diagnostisert med ultrasonografi

Vitenskapelig tittel:
Predicting relapse of ulcerative colitis with gastrointestinal ultrasound

Prosjektbeskrivelse:
Ulcerøs kolitt er en betennelsesykdom i tarmen med variabelt forløp. Det er viktig å kunne diagnostisere et tilbakefall tidlig for å justere den medisinske behandlingen. Foreløpig er ileokolonoskopi det beste verktøyet, men undersøkelsen er invasiv og burde erstattes av en metode som er bedre akseptert av pasientene. Ultralyd tarm kan bli en slik metode. I PRELAPSE studien skal det inkluderes ulcerøs kolittpasienter som har vært behandlet med et anti-TNF medikament i et år eller lenger og som har vært sykdomsfri siste 3 måneder. De samme pasientene rekrutteres allerede i en annen studie (BIOSTOP). Målet med studien er å undersøke om ultralydmålinger kan forutsi endoskopisk tilbakefall hos pasienter i vedvarende klinisk og endoskopisk remisjon. Det er en longitudinell, eksplorativ, observasjonsstudie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1769 Prosjektstart: 30.08.2017 Prosjektslutt: 30.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kim Nylund
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Koordinerende undersøker er finansiert via en posdoc stilling i Helse vest og veileder en PhD student som er deltagende undersøker på studien. En forskningssykepleier er tilgjengelig gjennom Nasjonalt Senter for gastroenterologisk ultrasonografi og vil være viktig i den logistiske delen av studien. Det vil bli søkt og ytterligere finansiering gjennom Norsk gastroenterologisk forening og Norsk forening for ultralyddiagnostikk.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2017 REK midt
22.08.2018 REK midt