Forskningsprosjekt


Tilbakefall av eggstokkreft i Norge med fokus på sekundær operativ tumorreduksjon

Vitenskapelig tittel:
Recurrent epithelial ovarian cancer in Norway with emphasis on secondary cytoreductive surgery

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder et prosjekt som tar sikte på å undersøke hva som er beste behandling ved tilbakefall ved eggstokkreft. Data om behandlingen av kreftformen har blitt lagret i Kreftregisteret siden 2002. Noen er behandlet med både operasjon og cellegift og noen med bare cellegift. Man ønsker å analysere data om ca 1 000 pasienter for å finne ut hvilken behandlingsmetode som er best. Datasettet vil bli avidentifisert, men på bakgrunn av kombinasjon av variabler vil ikke en bakveisidentifisering kunne utelukkes. Koblingsnøkkelen oppbevares hos Kreftregistret og skal slettes etter at prosjektet er avsluttet høsten 2013. Det søkes om godkjenning for ikke å innhente samtykke fra de personene undersøkelsen gjelder. Ca 70 % av pasientene vil være døde og mange av de øvrige sannsynligvis svært syke. Det vurderes som en belastning for denne pasientgruppen å bli forspurt om samtykke til å forske på allerede innsamlede data. Denne forskningen vil heller ikke ha noen direkte innvirkning på pasientens sykdomsforløp og behandling.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1575 Prosjektstart: 01.08.2010 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torbjørn Paulsen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: Ph.D.
Del av forskningsprogram: OVANOR - Registrering av eggstokkreft i Norge fra 1. januar 2002. Primær utredning-behandling-oppfølging. Residiv utredning-behandling-oppfølging.
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst
12.01.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst