Forskningsprosjekt


Pilotstudie: UDCA provokasjonstest evaluert med ultralyd elastografi hos pasienter med primær skleroserende cholangitt

Vitenskapelig tittel:
Pilotstudie: UDCA provokasjonstest evaluert med ultralyd elastografi hos pasienter med primær skleroserende cholangitt (PSC)

Prosjektbeskrivelse:
Primær skleroserende cholangitt (PSC) er en alvorlig leversykdom, der kronisk betennelse i gallegangene fører til forsnevringer som hindrer galledrenasje og som over tid leder til skrumplever hos de fleste av pasientene. Det finnes ingen medikamentell behandling med dokumentert effekt. Ursodeoxycholsyre (UDCA) er et medikament med god sykdomsbremsende effekt mot en annen gallegangssykdom. Moderate doser av UDCA har vist forbedring av leverprøver, men ikke bedret overlevelse. En hypotese er at det er mulig å finne optimale doser av UDCA for den enkelte PSC-pasient basert på effekten av en dose UDCA på leverstivhetsmålinger. Man ønsker i pilotstudien å undersøke om en testdose UDCA kan lede til økt leverstivhet hos PSC-pasienter. Leverstivhetsmåling vil bli utført med elastografi. 8 voksne pasienter med PSC (4 mildt og 4 avansert stadium av leverfibrose) vil bli rekruttert. I tillegg vil man rekruttere 4 friske personer blant kolleger, medarbeidere og studenter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1525 Prosjektstart: 15.08.2017 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Mette Vesterhus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

postdoktormidler til lønn og innkjøp UDCA, ingen andre utgifterForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2017 REK vest