Forskningsprosjekt


Ammeutfordringer ved etablering av amming

Vitenskapelig tittel:
Hvem hjelper den nybakte moren med amming etter hjemreise fra sykehuset? Who´s supporting the new mother in breastfeeding after leaving the maternity ward?

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studiet er å gi økt kunnskap om hvor kvinner henvender seg for å få hjelp til ammingen, hvor tilgjengelig kvinnene opplever hjelpen, og om hjelpen var tilstrekkelig for å løse/bedre problemet. Formålet er å belyse om kvinner får adekvat hjelp og informasjon for å kunne etablere og opprettholde ammingen. Forskningspørsmålet er: Hvor søker kvinner som strever med å etablere ammingen hjelp i tiden etter hjemreise? Det skal benyttes spørreskjema som verktøy. Spørreundersøkelsen besvares av kvinner som har hatt utfordringer knyttet til amming i tiden etter hjemreise. Deltakere vil være mellom 200-400.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1511 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 11.05.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne Brunstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet medfører få kostnader, og kostnadene som foreligger betaler av masterstudenten selv.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Mastergradsstudie i Jordmorfag, Nivå: Master nivå
Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2017 REK vest
29.11.2017 REK vest
07.03.2018 REK vest