Forskningsprosjekt


24-timers infeksjonsprevalens i intensivavdelinger, EPIC III

Vitenskapelig tittel:
Extended Prevalence of Infection in Intensive Care, a Prospective Multicenter International 24-hour Study

Prosjektbeskrivelse:
Globale EPIC III er den tredje i rekken av internasjonale multisenterstudier som ser på prevalens av sepsis i intensivavdelinger. Sepsis (infeksjon med organdysfunksjon) er den tiende viktigste dødsårsak i industrialiserte land, og den viktigste dødsårsak i intensivavdelinger. Epidemiologiske data om forekomst, assosierte forhold og konsekvenser av tilstanden søkes belyst. Data om affiserte pasientpopulasjoner, kausative mikrroorganismser, og behandlingsresultater er avgjørende for å øke bevissthet om infeksjoner og sepsis, for å bidra til utvikling av, å utvikle lokale og internasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling, å legge til rette for adekvat allokering av resurser. Studien kan også bidra til å legge grunnlag for utforming av intervensjonsstudier .
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1571 Prosjektstart: 13.09.2017 Prosjektslutt: 13.11.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Håvard T. Lorentzen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi mottar ingen finansiell kompensasjon, sentralt organiseres studien av universitetet i Brussel.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK