Forskningsprosjekt


Birkebeinerstudien

Vitenskapelig tittel:
The Birkebeiner Ageing study- a survey of life style and healt of old althletes.

Prosjektbeskrivelse:
God helse, livskvalitet og uavhengighet er viktige faktorer i alderdommen. Dette er viktig både for individer, helsesystemet og samfunnet. Hemmeligheten bak en god alderdom er ikke fullt ut forstått og faktorer i ung og voksen alder spiller inn. Aktivitet etter pensjonsalderen har vist seg å gi større kontroll over egen helse i alderdommen (Vaillant 2001). Faktorer man kan påvirke selv for å forebygge er fysisk aktivitet, vekt, slutte å røyke, moderat alkoholinntak og kontroll over risikofaktorer som hypertensjon, høyt kolesterol og diabetes (Hubert 2002, Khaw 1997). Målet med prosjektet er å undersøke livsstilsfaktorer, helse, psykologiske og sosiale faktorer hos eldre atleter. Dette kan avsløre faktorer for god fysisk helse blant eldre. I tillegg vil man kunne sammenligne karakteristika hos eldre atleter med en kontrollgruppe fra en helseundersøkelse. Man vil også kunne se på kohort effekter ved gjentatte undersøkelser og man vil kunne se kjønnsforskjeller.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/196 Prosjektstart: 01.08.2009 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anette Hylen Ranhoff
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD-grad
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK vest
24.11.2011 REK vest
10.01.2013 REK vest
13.02.2014 REK vest
10.03.2016 REK vest
10.03.2016 REK vest
24.11.2016 REK vest
10.01.2018 REK vest