Forskningsprosjekt


Prospektiv studie for indikasjons og behandling av voksene med spinale deformiteter

Vitenskapelig tittel:
Work package 2 (WP2): Prospective study of indications and treatment of adult spinal deformities.

Prosjektbeskrivelse:
Korreksjons kirurgi ved spinale deformiteter hos voksne er assosiert med høy risiko og store tekniske utfordringer i en til dels multimorbid pasient populasjon. Det er stigende operasjons tall over hele verden med ulike forventninger og krav etter denne typen kirurgi. Vi ønsker å analysere denne pasient gruppen som opereres i Norge og i Kyoto, Japan, retrospektivt og prospektivt for å utvikle en felles behandlings algorytme. Vi vil også se på bekken smerter og hofte proteser etter slik operasjon. Hovedmålet er å forbedre den kirurgiske pasient behandlingen. I Work package (WP) 1 vil vi se på den nåværende behandlingen i en retrospektiv studie i Norge og Japan. WP 2 er en prospektiv studie med analyser av resultat og aktivitets nivå etter ulike kirurgiske tilnærminger. I WP 3 måler vi bevegelse i IS leddet etter lange og korte lumbale fiksasjoner og i WP 4 beskriver vi effekten av lumbal fiksasjon på hofte bevegelse etter total protese i hofte leddet. Se vedlagt protokoll
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1379 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 01.01.2026

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Stephan Rohrl
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt midler fra KLINBEFORSK med endelig svar i november 2017 og det planlegges søknad Helse sør øst til høsten. 

Japan må stille med egne midler til forskning. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK nord
23.11.2017 REK nord