Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Ungdommer i barneverninstitusjoner – rusproblemer og bruk av medisiner

Prosjektbeskrivelse:
Denne studien vil se nærmere på i hvilken grad beboerne i barnevernsinstitusjoner bruker fastlegen sin eller om forskrivningen først og fremst skjer fra spesialisthelsetjenesten. Hvilke medikamenter bruker de, det være seg håndkjøps og resept belagte medisiner og kan noen av medikamentene ha en potensiell rus virkende effekt? Formålet er: 1. Hvor mange ungdommer i barneverninstitusjoner bruker medisiner og hvilke? 2. Hvordan er aldersfordeling, kjønnsfordeling og geografisk 3. Hvem skriver ut medisin (fastlege, BUP, annen), og følger opp og evaluerer. Vi vil hente ut data fra de regionale inntakskoordinatorene i Bufetat og koble dette til Reseptregisteret. En kobling vil kunne gi informasjon om alle legemidler som er hentet ut på apotek. For å kunne få gode tall henter vi ut en datafil hvor alle barn fra barneverninstitusjoner blir sammenlignet med alle andre barn matchet på alder og kjønn på alle medisiner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1637 Prosjektstart: 15.08.2017 Prosjektslutt: 30.06.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Lars Lien
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF


Behandlet i REK
DatoREK
21.09.2017 REK sør-øst
30.11.2017 REK sør-øst
14.02.2019 REK sør-øst