Forskningsprosjekt


Forekomst av komplikasjoner etter sterilisering av menn (vasektomi) på poliklinikken

Vitenskapelig tittel:
Forekomst av komplikasjoner etter vasektomi på poliklinikken

Prosjektbeskrivelse:
Kartlegging av forekomst av komplikasjoner etter sterilisering av menn etter inngrep utført på poliklinikken vesentlig av leger i spesialisering under veiledning av overlege. Det vil bli sett på forekomsten av blødning, infeksjoner og smerter, i tillegg til antallet bekreftet sterilitet etter inngrepet. Spørsmålene vil bli besvart ved innhenting av opplysninger fra pasientene ved hjelp av et spørreskjema.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1401 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 01.09.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Jarle Norstein
Forskningsansvarlig(e):  Helgelandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen institusjon gjennom vanlig arbeidslønn og evt forskningsmidler.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK nord