Forskningsprosjekt


Effekten av koffein på maksimalt oksygenopptak

Vitenskapelig tittel:

Caffeine and VO2maxProsjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å teste effekten av koffein på VO2maks (maksimalt oksygenopptak).Det skal inkluderes 20 deltakere i studien. Forsøkspersoner vil være elever ved Norges Idrettshøyskole og personer som driver med utholdenhetsidrett, og som skal innta enten koffein eller placebo for å se hvordan dette påvirker deres oksygenopptak. I tillegg til fysiske tester skal deltakerne besvare et spørreskjema og det skal tas blodprøver til analyse. Deltakelse er basert på informert samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2454 Prosjektstart: 01.02.2012 Prosjektslutt: 01.01.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Hans Kristian Stadheim
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

NorgesidrettshøyskoleForskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Behandlet i REK
DatoREK
11.01.2012 REK sør-øst