Forskningsprosjekt


Kroppstemperatur, endringer lungefunksjon og Omega-3 indeks hos idrettsutøvere etter fulldistanse triatlon

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med dette prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan kroppstemperatur og lungefunksjon påvirkes av svømming i kaldt vann (1800m) kombinert med langvarig fysisk aktivitet i form av sykling (180km) og løping (42km) i etterkant. Kroppstemperaturen din vil bli målt kontinuerlig gjennom hele konkurransen ved hjelp av en temperatursensor som svelges før konkurransen starter(e-Celsius Performance®, BodyCap, France). Sensoren er formet som en liten pille som kan svelges og vil registrerer kroppstemperaturen den er i kroppen. Dette er er en validert og trygg metode som er velegnet for innhenting av kontinuerlig kroppstemperatur over lang tid. I tillegg vil lugefunksjon undersøkes med tradisjonelle lungefunksjonstester av erfarne forskere både i forkant og like ette målgang av konkurransen. I tillegg til temperaturmålinger vil vi i år også undersøke Omega-3 Index hos utøverne dagen før og like etter målgang i konkurransen. Omega-3 Index er et mål på nivået av omega-3 fettsyrer
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1588 Prosjektstart: 01.07.2017 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jonny Hisdal
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskere som deltar i prosjektet lønnes fra institusjonene de er ansatt på. Prosjektet har også motatt støtte fra Norges Triatlonforbund og Norseman Extreme Triathlon til innkjøp av utstyr for temperaturmåling og reisutgifter og overnatting i Eidfjord og på Gaustadblikk for forskerene på prosjektet. AkerBiomarine har ogås bidratt med støtte til innkjøp av temperaturmåleutstyr og vil gjennomføre analysene av Omega-3 index. Forskningsdata: Humant biologisk materiale

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin/fysiologi, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK