Forskningsprosjekt


Tidlig tilrettelegging av arbeid for unge som er sykmeldt på grunn av lettere psykiske lidelser

Vitenskapelig tittel:
Tidlig tilrettelegging av arbeid for unge som er sykmeldt på grunn av lettere psykiske lidelser – en kvalitativ intervjustudie med sykemeldte, arbeidsgivere, NAV-veiledere og fastleger.

Prosjektbeskrivelse:
Psykiske lidelser er den vanligste diagnosen blant unge på uføretrygd, og lettere psykiske lidelser er den største og mest økende undergruppen. Det er viktig å forebygge langtids sykefravær og uførhet så tidlig som mulig. Vi må innrette helse-, omsorg- og velferdstjenester som motvirker utstøtning av målgruppen, og som reduserer antallet unge uførepensjonister i fremtiden. Unge er en gruppe som prioriteres høyt hos NAV, tidlig oppfølging ser ut til å være avgjørende, og arbeidsplassen peker seg ut som et av de viktigste stedene hvor sykefravær kan forebygges og følges opp. Både arbeidstakeren, arbeidsgiveren, NAV og fastlegene har ulike roller i oppfølgingsarbeidet. Formålet med denne studien er, gjennom en kvalitativ intervjustudie, å undersøke hvordan sykemeldte, arbeidsgivere, NAV-veiledere og fastleger mener at man kan fremme tidlig tilrettelegging for unge som er sykmeldt på grunn av lettere psykiske lidelser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1230 Prosjektstart: 15.08.2017 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marit By Rise
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i psykisk helsearbeid, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2017 REK midt