Forskningsprosjekt


Tur -retur intensiv

Vitenskapelig tittel:
Unplanned readmission the intensive care unit: a case-control study of intensive care- related factors.

Prosjektbeskrivelse:
Studiet skal gi kunnskap om hvem som re-innlegges på intensivmedisinsk seksjon ved Haukeland Universitetssjukehus og identifisere eventuelle områder for forbedring. Studiet utføres retrospektivt på sekundærdata. Første del er en kartlegging, mens andre del et case-kontrol studie. Målet er med utgangspunkt i data fra Norsk Intensivregister å kartlegge alle pasienter som re-innlegges ved avdelingen fra 01.01.14 til 31.12.16. I del to vil en pare de pasientene som re-innlegges innen 72 timer med pasienter som ikke re-innlegges. Og studere om de to gruppene er ulike i forhold til følgende faktorer som kan ha påvirkning på re-innleggelse: - tidspunkt for overflytting - overflyttingsnotat inkl oppsummering, instrukser og med.liste, - tid fra sist respirasjonsstøttende behandling - bemanning og belegg ved utskrivelse
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1313 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Jorunn Drageset
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det foreligger ikke økonomisk avtale for forskningsprosjektet. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2017 REK sør-øst