Forskningsprosjekt


Prediksjon og forebyggelse av sykehusinfeksjoner

Vitenskapelig tittel:
Utvikling av en statistisk modell for prediksjon og forebyggelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner hos intensivpasienter

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter innlagt ved helseinstitusjoner utsettes for en mengde uheldige eksponeringer, blant dem sykehusinfeksjoner. Målsettingen i dette prosjektet er å bygge opp en statistisk algoritme / modell som er i stand til å predikere sykehusinfeksjoner fram i tid, og som samtidig gir nok informasjon til at man kan gå inn og peke på hvilke faktorer man bør intervenere på for å forhindre slike infeksjoner. Vi vil bruke historiske data fra intensivavdelingene ved Oslo universitetssykehus tilbake fra 2011 da den elektroniske kurve- og medikasjonsløsningen MetaVision ble innført, og fram tom. 2016. Strukturerte data fra MetaVision, supplert med noe strukturert informasjon fra pasientadministrativt system (DIPS) og lab.resultater (klinisk kjemiske rutineprøver, mikrobiologi, røntgen), hentes fra Klinisk datavarehus. I tillegg vil vi hente noe informasjon fra turnusplanleggingssystemet GAT. Alle data vil aggregeres innen avdeling og i tid før utvikling av den statistiske modellen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1278 Prosjektstart: 01.07.2017 Prosjektslutt: 30.06.2022

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Arnoldo Frigessi
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert vha. lønnsmidler fra Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Biostatistikk, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2017 REK sør-øst