Forskningsprosjekt


10 års oppfølgingsstudie av pasienter med attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) som hadde epileptiform EEG aktivitet ved tidspunkt for ADHD diagnostisering

Vitenskapelig tittel:
10 years follow up of patients with ADHD who had epileptiform EEG activity by the time of ADHD diagnosis

Prosjektbeskrivelse:
Barn med ADHD har oftere epileptiform EEG eller epilepsi, og pasienter med epilepsi har oftere ADHD-symptomer. Tidligere har forskergruppen sett på forekomst av epileptiform EEG og epilepsi hos barn med ADHD i løpet av en 6-års periode (2000 – 2005). Den planlagte studien baseres seg hovedsakelig på allerede innsamlede journaldata. Studien vil se på klinisk forløp minst 10 år etter at diagnosen er stilt. Man vil bl.a. undersøke ADHD-symptomer, komorbiditet, bruk av medikamenter, utdanning og jobb. Totalt inkluderes 78 deltakerne i studien. 39 av deltakerne hadde tidligere ADHD-diagnose og epileptiform EEG-aktivitet da diagnosen ble stilt. Kontrollgruppen består av 39 ADHD-pasienter som ikke hadde epileptiform EEG ved diagnosetidspunktet. Samtykke innhentes fra deltakerne som nå vil være over 16 år.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1522 Prosjektstart: 01.10.2017 Prosjektslutt: 30.09.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Dobrinko Socanski
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

BUPA, Nevropsykiatrisk enhet. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2017 REK vest