Forskningsprosjekt


Diett, muskelglykogen og prestasjonsevne: glykogenforbruk og re-syntese i den sub-cellulære delen av muskelfiberen

Vitenskapelig tittel:
The effect of diet on muscle glycogen consumption, glycogen resynthesis and sport performance

Prosjektbeskrivelse:
Karbohydrater og fett lagres som glykogen og lipiddråper i musklene og er viktige energikilder under arbeid. Uttømming av disse energikildene medfører nedsatt muskelfunksjon og muskeltretthet, men vi vet lite om mekanismene bak. Vi og kollegaer har nylig med nye metoder vist at både lipiddråper og glykogen er lagret i forskjellige områder av muskelcellen, og disse lagrene har forskjellige funksjoner for cellen. Likevel vet vi fortsatt lite om hvordan og hvor hurtig de enkelte energilagrene nedbrytes og gjenoppbygges. Forskningsprosjektet undersøker hvordan arbeid på sykkel og etterfølgende restitusjon med forskjellige kostsammensetninger påvirker plasseringen av glykogen og lipiddråper og utviklingen av tretthet under langvarig arbeid. Samlet sett vil prosjektet bidra til en mer detaljert forståelse av sammenhengen mellom kosten, musklenes energikilder og deres funksjonsevne, noe som vil ha betydning for forskjellige metabolsk relaterte muskellidelser, samt idrettsprestasjoner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1308 Prosjektstart: 01.10.2017 Prosjektslutt: 30.09.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Hans-Christer Holmberg
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Syddansk Universitet

UiT-Norges Arktiske Universitet

Lundbeckfonden (Danmark)

Centrum for Idrottsforskning (Sverige)Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn

Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding tas til orientering
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst