Forskningsprosjekt


Blodbasert mutasjonstesting for diagnostikk og oppfølging av lungekreftpasientar

Vitenskapelig tittel:
Blood-based mutational analyses in diagnosis and follow-up of lung cancer patients

Prosjektbeskrivelse:
Hos lungekreftpasienter er det viktig å lete etter mutasjoner siden det nå finnes effektiv behandling mot noen slike genforandringer. Vevsprøven er ofte svært liten, og det kan være umulig å få tatt prøven på grunn av svulstens beliggenhet. Iblant kreves flere forsøk, noe som forsinker diagnostikk og øker komplikasjonsrisikoen. I blodet hos kreftpasienter kan man påvise DNA som kommer fra svulsten og dermed har de relevante mutasjoner. En blodbasert DNA-test kan redusere kravet til vevsmengde, redusere diagnostisk tidsbruk, og minske komplikasjonsfaren. Mens en biopsi gir svar fra ett område i èn svulst, kan en blodbasert analyse vise genforandringene i alle dattersvulster, og de kan følges over tid. I dette prosjektet vil vi med avanserte teknikker analysere blod ved diagnose for å få et raskt svar på om det finnes spesifikke mutasjoner. I tillegg vil vi følge pasienter med DNA-blodprøver for å oppdage tilbakefall. Håpet er at blodprøvene kan erstatte noen CT-kontroller.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1357 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Odd Terje Brustugun
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det blir søkt om støtte frå Kreftforeninga, Helse Sørøst og Vestre Viken HF samt Sykehuset i Vestfold HFForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Vestre viken sitt patologi-arkiv
Vevsprøver fra lungekreftpasienter, knyttet til prosjektet Molekylorbiologiske studier ved lungekreft
Behandlet i REK
DatoREK
24.08.2017 REK sør-øst
30.11.2017 REK sør-øst
30.11.2017 REK sør-øst