Forskningsprosjekt


WEAN SAFE - respiratoravvikling hos intensivpasienter

Vitenskapelig tittel:
WEAN SAFE STUDY - WORLDWIDE ASSESSMENT OF SEPARATION OF PATIENTS FROM VENTILATORY ASSISTANCE

Prosjektbeskrivelse:
Denne forskningen er en videreføring av LUNG SAFE-studien (REK 2013/2374). Vi har lite kunnskap om i hvilken grad internasjonale retningslinjer for avvikling av respiratorbehandling av intensivpasienter anvendes, eller er gjennomførbare i praktisk, klinisk arbeid. Vi har også lite kunnskap om når prosessen med avvikling fra respiratorbehandling egentlig starter, hvilken rolle bruk av sedativa spiller og konsekvenser for pasientene. WEAN SAFE vil beskrive: - hyppigheten av forsinket respiratoravvikling - praktiske teknikker for å oppnå respiratoravvikling - karakteristika hos pasienter der respiratorbehandling kan avvikles - forhold som bidrar til å forsinke respiratoravvikling - forhold som bidrar til at respiratoravvikling mislykkes - effekt av ulik sedasjonspraksis - betydning av pre- og komorbiditet. - verdi av kliniske klassifikasjonssystemer - betydning for pasienten av tidlig/sen/mislykket respiratoravvikling - ressursbruk - geografiske forskjeller
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1312 Prosjektstart: 01.10.2017 Prosjektslutt: 31.05.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jon Henrik Laake
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

European Society of Intensive Care Medicine, Brussel, Belgia. Norske bidragsytere honoreres ikke, og mottar ingen finansiell kompensasjon. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2017 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst
06.06.2018 REK sør-øst