Forskningsprosjekt


Bruk av lommeultralydteknologi for forbedret diagnostikk utenfor sykehus

Vitenskapelig tittel:
The use of pocket-sized imaging devices for improved diagnostics at remote locations

Prosjektbeskrivelse:
Hjertesviktdiagnostikk og behandling er en økende byrde for helsevesenet. «Lomme-ultralyd» (Vscan) er i økende grad brukt for å oppnå raskere diagnostikk. Telemedisin er tatt i bruk i flere fagfelt hvor tolker av undersøkelsen ikke behøver å være pasienten nær (radiologi, EKG-tolkning). Det er ikke gjort studier på målrettet Vscan-undersøkelser utført av fastleger eller sykepleiere med telemedisinsk støtte fra spesialist i sykehus. Prosjektet vil evaluere telemedisin og automatiske bildeanalyser som hjelpemiddel i oppfølging av hjertesviktpasienter i primærhelsetjenesten. Gjennomførbarhet, pålitelighet og klinisk nytte ved Vscan-bruk etter opplæring av fastleger/sykepleiere skal vurderes. I tillegg skal det bidras med brukerstøtte (automatiske målinger av hjertefunksjon) eller støtte fra spesialist på sykehus via telemedisin. Etter fastlegevurdering med lommeultralyd vil spesialist (klinisk vurdering og standard ultralydundersøkelse av hjertet) brukes som referanse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2054 Prosjektstart: 01.11.2017 Prosjektslutt: 30.06.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Håvard Dalen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

PhD Anna Hjorth-Hansen, finansiert gjennom Helse Nord-Trøndelag HF

Prosjektet er finansiert av midler fra Interreg, Helse Nord-Trøndelag HF. Budsjettet er godkjent av vertsinstans.

Prosjektet er en del av WP6 (Ubiquitious ultrasound) i Center of Innovative Ultrasound Solutions (CIUS), ISB, NTNU med samarbeidspartnere i kommunene Levanger og Verdal, i tillegg til industrisamarbeidspartnere (GE Ultrasound, mm)Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2017 REK midt
05.12.2017 REK midt
05.12.2017 REK midt