Forskningsprosjekt


Sammenhengen mellom metabolske profiler, kromatinstruktur og genuttrykk i ulike fettvevsdepot

Vitenskapelig tittel:
Open chromatin mapping and nucleosome positioning in human adipose tissue depots from lean versus obese individuals

Prosjektbeskrivelse:
Studien vil undersøke hvorvidt det finnes spesifikke genuttrykk for ulike fettvevsdepot i kroppen hos pasienter med fedme og med normal kroppsvekt. Deltakerne i studien er pasienter som vil gjennomgå planlagte operasjoner – enten gastrisk bypass eller kolecystektomi (fjerning av galleblære). Man vil analysere fettvev fra underhuden og rundt organene. Prøver fra fettvev fra omlag 65 overvektige voksne pasienter vil bli inkludert i studien. Studien vil rekruttere pasienter som skal gjennomføre planlagte operasjoner ved Sykehuset i Vestfold, Helse Bergen HF og University Hospital, Leipzig Tyskland.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1528 Prosjektstart: 01.10.2017 Prosjektslutt: 01.10.2027

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Yvonne Böttcher
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

The project is funded by Helse Sør-Øst.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medicine, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2017 REK vest
12.04.2018 REK vest
15.08.2018 REK vest