Forskningsprosjekt


Elektronisk tilbakemelding etter koloskopiundersøkelses

Vitenskapelig tittel:
Effectiveness of electronic quality assurance (e-Gastronet) in colonoscopy– a randomized controlled trial

Prosjektbeskrivelse:
Etter koloskopi er det i dag rutine å sende med pasientene et tilbakemeldingsskjema og en ferdig frankert returkonvolutt. Imidlertid er svarprosenten kun rundt 70%. Studien går ut på å finne ut om fritt valg av tilbakemelding (på papir, SMS eller e-post) gir høyere svarprosent enn dagens papirversjon. Studien gjøres som et randomisert forsøk med to armer der dagens tilbakemelding (papir) utgjør kontrollarmen og fritt valg utgjør intervensjonsarmen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1331 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 01.01.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Øyvind Holme
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av det polsk-norkse forskningsprogrammet, nummber Pol-Nor/204233/30/2013.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2017 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst