Forskningsprosjekt


Karbapenemresistens hos Bacteroides fragilis

Vitenskapelig tittel:
Carbapenem resistance in Bacteroides fragilis - epidemiology, molecular mechanisms and antimicrobial susceptibility testing

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet gir ny kunnskap om resistens mot antibiotikagruppen karbapenemer hos den anaerobe bakterien Bacteroides fragilis, og mekanismer for at slik resistens oppstår og spres. Karbapenemresistens hos B. fragilis synes å være økende, og man har en hypotese om at dette kan ha sammenheng med endret antibiotikabruk i perioden 2008-2016, blant annet en betydelig økning i bruk av preparatet piperacillin/tazobactam. Prosjektet undersøker genetisk slektskap mellom B. fragilis som har gitt blodbaneinfeksjoner i perioden 2008-2016, samt forekomsten av genet cfiA som kan gi resistens mot karbapenemer hos, og gensekvenser hos bakterien som kan aktivere cfiA-genet. Et longitudinelt materiale av bakteriestammer isolert fra blodet til pasienter ved tre sykehus undersøkes med helgenomsekvensering. Forekomsten av resistensgener vil også bli sammenholdt med kliniske opplysninger om bruk av antibiotika, samt bakenforliggende tilstander som øker risikoen for B. fragilis-infeksjoner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1275 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Dagfinn Skaare
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om ph.d.-stipend fra Sykehuset i Vestfold for prosjektmedarbeider. Ytterligere finansiering vil bli søkt via de deltakende helseforetakene, Helse Sør-Øst og gjennom forskningsnettverk som avdelingen deltar i.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk doktorgrad, Nivå: ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2017 REK sør-øst