Forskningsprosjekt


Intensivsykepleiers bruk av lommeultralyd

Vitenskapelig tittel:
Accuracy of intensive care nurses using pocket-ultrasound in patients with signs and symptoms of dysnoe in a cardiac care unit. A correlation study.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke samsvar mellom ultralydmålinger av hjertet og lunger utført av intensvisykepleiere med målinger utført av lege/kardiolog. Prosjektet inkluderer en opplæringsdel, en treningsdel og en del der pasienter inkluderes i prosjektet. Det skal utføres 5 konkrete ultralydmålinger, som innen tre timer etterprøves av lege med ultralydkompetanse. Ved samsvar mellom målingene, vil nytten for pasienten være at sykepleier, som jobber pasientnært døgnet rundt, vil kunne gjøre målinger som kan ha betydning for den videre behandlingen av pasienten, samt tidlig kunne oppdage tegn på en forverring. Sykepleiere får økt kompetanse, og kan avlaste legene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1389 Prosjektstart: 26.09.2017 Prosjektslutt: 26.06.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Volker Pönitz
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet i seg selv krever ingen finansiering, men det vil bli søkt midler til innkjøp av et ektra lommeultralydapparat vai intern forskningsfond på avdeling.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i klinisk kardiologisk sykepleie, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK nord