Forskningsprosjekt


Fysisk og psykisk helse hos ekstremt for tidlig fødte barn i ungdomsalderen

Vitenskapelig tittel:
Project Extreme Prematurity - physical and psychological health in extremely preterm born children in late adolescense or early adulthood

Prosjektbeskrivelse:
Denne studien er en prospektiv populasjonsbasert studie som følger alle barn født ekstremt prematurt i Norge i årene 1999 og 2000. Barna har tidligere vært undersøkt ved 2 og 5 og 11 års alder. Nye studier av deltagerne vil gi kunnskap om forholdene for kroppslig og psykisk helse over tid, og hvilke forhold tidlig i livet som predikerer ulike utfall senere i livet - for om mulig å identifisere faktorer som kan påvirkes slik at disse barna kan få den hjelpen og støtten de trenger for å mestre ulike aspekter ved fysisk og psykisk helse og fungering.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1174 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 01.09.2032

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Maria Vollsæter
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

1. Helse Vest Strategisk satsning, tildelt for 5 år i 2015: Belastninger i sårbare perioder og fremtidig helse, Prosjektnummer 912011.

Disse midlene benyttes til frikjøp av studiesykepleier (Merete Benestad) og postdoktor 30% (Maria Vollsæter) og ett til to kortvarige PhD rekrutteringsstipend. Det har allerede blitt søkt PhD midler til Mette Engan (UiB mars 2017), og Maria Vollsæter har nylig fått tilbud om ansettelse i postdoktor stilling (3 år a 100%) fra september 2017 ved UiB.

2. Lønnsmidler til Professor Thomas Halvorsen.

3. Lønnsmidler til Forskningsleder I Mari Hysing, Uni Research HelseForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Phd
Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2017 REK vest
12.04.2018 REK vest