Forskningsprosjekt


Oversettelse og validering av kartleggingsinstrumentet Vocal Tract Discomfort Scale

Vitenskapelig tittel:
Translation and Validation of the Norwegian Version of the Vocal Tract Discomfort Scale, a Cross-sectional study

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å oversette og validere Vocal Tract Discomfort Scale(VTDS) til et pålitelig og holdbart kartleggingsinstrument for ubehag i strupen hos stemmepasienter. VTDS vil både kunne brukes til å kartlegge ubehag i strupen i forbindelse med stemmevansker og måle effekt av behandling. I mangel på norske, symptombaserte og validerte kartleggingsverktøy anses VTDS som nødvendig. Forskningsdesignet i studien er en tverrsnittstudie. Oversettelsen følger en standard for- og baklengsoversettelse mellom engelsk og norsk, og vurderes av en ekspertgruppe, før den testes i en pilotundersøkelse. Valideringen testes på et stort utvalg (80-100n) og resultatene sammenlignes med et validert kartleggingsverktøy for vurdering av stemmevansker, VHI-30N. Reliabiliteten undersøkes ved hjelp av en retest på et mindre utvalg (30-40n). Vi vil også vurdere om ulike variabler (kjønn, diagnose, yrke og alder) har innvirkning på resultatene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1388 Prosjektstart: 12.06.2017 Prosjektslutt: 24.05.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Lorentz Sandvik
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i Bergen Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Logopedi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK nord