Forskningsprosjekt


eHelse: Varig atferds- og vektendring

Vitenskapelig tittel:
Lasting health behavior change: Using eHealth design to facilitate weight maintenance following initial weight loss (eCHANGE).

Prosjektbeskrivelse:
Sykelig overvekt og fedme er et økende globalt helseproblem. Stadig flere mennesker får helseproblemer som følge av fedme og redusert livskvalitet. Forekomsten av voksne med fedme i Norge er på over 20% av befolkningen. Til tross for at en rekke helse-apper finnes for vektreduksjon, er ingen evidensbaserte og brukerdrevet eHelse-intervensjoner implementert. Målet med studien er å utvikle en interaktiv eHelse-intervensjon for personer med fedme for varig atferds- og vektendring etter vekttap, basert på brukernes behov, eksisterende forskning og evidensbaserte metoder for atferdsendring. Verktøyet skal være egnet for bruk både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Brukerrepresentanter vil være aktivt deltakende fra ideutvikling til sluttprodukt og presentasjon. Gjennom intervjuer, fokusgrupper, workshops, randomisert kontrollert studie og implementeringsfokus vil prosjektet utvikle, tilpasse og teste et eHelse-verktøy for støtte til mestring av atferdsendring og varig vektreduksjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1572 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 30.03.2030

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Lise Solberg Nes
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt forskningsmidler fra Norges Forskningsråd og Extrastiftelsen. Helse Sør-Øst skal søkes. Oslo Universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Sørlandet sykehus starter med å finansiere studien i påvente av ekstern finansiering.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi / Medisinsk, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2017 REK sør-øst