Forskningsprosjekt


Miljøbehandling for personer med demens i sykehjem

Vitenskapelig tittel:
Non-pharmacological treatment in nursing home residents with dementia and behavioral symptoms

Prosjektbeskrivelse:
Atferdsproblemer hos pasienter på sykehjem ikke bare reduserer livskvaliteten av beboerne selv men påvirker også pleiepersonell i form av økt stress og pasientens familie. Forskningen har vist at medikamentell behandling av atferdsproblemer ofte er utisltrekkelig og kan innebære alvorlig helserisiko. Ikke-medikamentell behandling(miljøbehnadling) har derfor fått en større plass som terapimulighet for pasienter med atferdsproblemer. Det finnes imidlertid et stort antall forskjellige tiltak og lite foskning som evaluerer effekten av disse tiltak. Prosjektet omhandler miljøbehandling ved demens i sykehjem, spesielt rettet mot atferdsproblemer og bruk av tvang. Prosjektet ier todelt. Første delen representerer en kartlegging av nåværende situasjon. Andre delen er en intervensjonstudie med miljøterapeutiske tiltak som musikkterapi, spabehandling og terapisykkel og er rettet mot å møte pasientens behov for rekreasjon og meningsfylte aktiviter og forebygge problematferd,
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1504 Prosjektstart: 01.07.2010 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ingelin Testad
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprogram, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK vest