Forskningsprosjekt


Forekomst av helsemessige langtidseffekter hos soldater utsatt for blandingseksponering fra arbeidsatmosfæren.

Vitenskapelig tittel:
Occurrence of long term respiratory and systemic health effects in soldiers

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Prosjektet skal undersøke hvorvidt det er helsemessige langtidseffekter etter eksponering i arbeidsatmosfæren for militært personell i forbindelse med operativ virksomhet, særlig som et resultat av gjentatte høye eksponeringer for skyterøyk. En tidligere studie har vist at det er akutte negative effekter av eksponering for skyterøyk, og man ønsker nå å undersøke eventuelle langtidseffekter av gjentatte høye eksponeringer for skyterøyk over tid. Målet er å kunne anbefale eventuelle tiltak i lys av de funn man gjør. Man skal inkludere 400 (ansatte) soldater i Forsvaret, av begge kjønn og som er utsatt for høy eksponering, enten for skyterøyk, eller i forbindelse med deltakelse i internasjonale operasjoner. Deltakerne gjennomgår regelmessige helseundersøkelser (hvert 1-2 år), og man ønsker å bruke data fra disse. De eneste fysiske undersøkelsene som kommer i tillegg som en del av deltakelse i dette prosjektet er at man skal ta 1-2 ekstra blodprøveglass (uten ekstra stikk) for undersøkelse av systemisk inflammasjon, oksidaitvt stress, DNAbrudd og metaller i blod og gjøre en pusteprøve (gassdiffusjon) som tar ca 5 min i tilslutning til lungefunksjonstesten. I tillegg skal deltakerne fylle ut et egenregistreringsskjema og man skal innhente informasjon om eksponering. Blodprøver skal lagres i allerede godkjent generell biobank, 2013/1001 Biologiske prøver fra pasienter på Lungeavdelingen ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus. Kontrollgruppen består av deltakere i et tidligere forskningsprosjekt, Telemark-studien, som man skal innhente data fra.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1126 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 01.08.2035

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne-Katrine Borander
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Datainnhenting vil bli dekket over reiseregning for Forsvarets BHTs personell. Forsvarets BHT vil dekke utgifter til bly i blod og CRP.

Leie av gassdiffusjonsapparat og blodprøver utover bly i blod og CRP, dekkes av prosjektet.

Datainnhenting av kontrollgruppen er allerede ivaretatt gjennom Telemarksstudien. Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
05.06.2018 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst