Forskningsprosjekt


Tilrettelagt helseinformasjon og helseoppfølging til personer med Kronisk Obstruktiv Lungesykdom

Vitenskapelig tittel:
Health literacy An intervention on organized information and health care for people with chronic obstructive pulmonary disease

Prosjektbeskrivelse:
I en randomisert kontrollstudie vil det undersøkes om tilrettelagt oppfølging av personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) etter utskrivelse fra sykehus kan redusere re-innleggelser og bedre opplevelsen av helse sammenlignet med vanlig helseoppfølging etter utskrivelse fra sykehus. Deltagere i intervensjonsgruppen vil følges opp av spesialopplærte sykepleiere på KOLS og motiverende samtaleteknikk. Individuelle mål og oppfølgingsplaner vil settes opp i samarbeid. Oppfølgingstiltakene settes opp ut fra tilgjengelige muligheter i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten som kan være hjelp til: mestre tung pust, engstelse, trening, røykeslutt og kognitiv terapi. Alle i intervensjonsgruppen vil få oppfølging på riktig bruk av medisiner og utstyr, informasjon om KOLS og medisinsk behandlingsplan. Pasientene vil følges opp med individuelle møter i 8 uker og etter dette oppfølging per telefon i 4 måneder og etter dette en kontroll etter 6 måneder.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1304 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Christine Råheim Borge
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Kommunehelsetjenesten (bydel Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen, Gamle Oslo) og Lovisenberg Diakonale Sykehus har gått sammen om å dekke to 50% sykepleierstillinger i prosjektet. 

Extrastiftelsen har gjennom Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke gitt midler til en75% posdok stilling i 4 år til gjennomføring av prosjektet. Lovisenberg Diakonale Sykehus støtter prosjektet med ekstra fondsmidler, personell og utstyr. Universitet i Oslo bidrar med forskningskompetanse. Det er ingen etiske utfordringer knyttet til finansieringen av prosjektet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2017 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst
06.06.2018 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst