Forskningsprosjekt


Autofluorescence fundusfoto

Vitenskapelig tittel:
Netthinneavløsning er en øyesykdom hvor netthinnen løsner fra sitt underliggende lag. Netthinneavløsning er en synstruende sykdom som behandles som øyeblikkelig hjelp. Det fins flere typer netthinneavløsning, den vanligste typen er regmatogen netthinneavløsning, og operasjon er den vanligste type behandling for regmatogen netthinnavløsning. Ene metoden består av å sy silikonbånd rundt øyeeplet. Dette er en effektiv behandling, men kan gi kompresjon av blodkar på øyeeplet. Med hjelp av autofluorescence fundusfoto kan man undersøke nærmere lipofuscin i netthinnens pigmentepitel. Dette kan indirekte gi informasjon om metabolisk aktivitet og dermed effekt av operasjon. Vi ønsker å undersøke nærmere langtids effekten av silikonbånd på pasienten som ble operert i 2011 og 2012 ved bruk av autofluorescence fundusfoto. Diagnose av netthinneavløsning og retinoskise er utfordrende. Vi ønsker å undersøke om autofluorescence fundusfoto kan brukes for å differensiere mellom disse sykdommene.

Prosjektbeskrivelse:
Diagnosering av retinoskise og regmatogen netthinneavløsning er utforderende. Regmatogen netthinneavløsning behandles med operasjon som øyeblikkelig hjelp vanligvis. Retinoskise observeres vanligvis. Vi ønsker å undersøke nærmere om autofluorescence fundusfoto kan brukes for å skille mellom netthinneavløsning og retinoskise. I tillegg ønsker vi å se nærmere på om en operasjonsteknik (silikonbånd rundt øyeeplet) som brukes for netthinneavløsning gir langvarig kompresjon av blodkarene i øyeveggen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1272 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ragnheidur Bragadottir
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen ekstra finsiering. Forskningsdagene for øyeleger brukes for dette studiet.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Phd, Nivå: Phd
Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2017 REK sør-øst
13.06.2018 REK sør-øst