Forskningsprosjekt


Pasienter med sammensatte symptomlidelser

Vitenskapelig tittel:
Pasienter med sammensatte symptomlidelser – hvordan blir de ivaretatt i spesialisthelsetjenesten? En kvalitativ intervjustudie med pasienter, leger og psykomotoriske fysioterapeuter.

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en kvalitativ intervjustudie som skal utforske 1)hvordan pasienter med sammensatte smerteplager opplever at de blir ivaretatt i helsetjenesten og 2) hvordan leger og psykomotoriske fysioterapeuter i spesialisthelsetjenesten beskriver at de forstår og arbeider med denne pasientgruppen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1227 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Marit By Rise
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansieringForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Masteroppgave i psykisk helsearbeid, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2017 REK midt