Forskningsprosjekt


Livskvalitet etter en brystkreftdiagnose

Vitenskapelig tittel:
Quality of life after breast cancer

Prosjektbeskrivelse:
Svært mange kvinner overlever en brystkreftdiagnose. For kvinner som blir diagnostisert i tidlig stadium er overlevelsesraten sammenlignbar med den for kvinner i resten av befolkningen. Derfor er det ekstra viktig å forstå hvordan kvinner faktisk har det etter diagnose og behandling for brystkreft. Livskvalitet er blitt målt i kliniske studier, men pasientene der er ofte spesielt utvalgte, og det er uklart om funnene gjelder for alle brystkreftpasienter. Denne studien tar utgangspunkt i pasienter meldt inn til Kreftregisteret. Formålet med studien er å undersøke 1) hvordan livskvalitet skiller seg mellom brystkreftpasienter og kvinner i samme alder som ikke har brystkreft, både like etter diagnosen, samt ett og to år senere, og hvordan eventuelle forskjeller endres med 2) stadium og type brystkreft, behandling eller 3) sosioøkonomiske faktorer, annen sykdom og livsstilsfaktorer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2120 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2027

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Giske Ursin
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Den Norske KreftforeningForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2017 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst