Forskningsprosjekt


Immunterapi med redirigerte T-celler mot metastatisk kolorektal cancer som har TGFβII mutasjoner

Vitenskapelig tittel:
T cell receptor based therapy of metastatic colorectal cancer with mRNA-engineered T cells targeting mutant transforming growth factor beta receptor type II (TGFβII)

Prosjektbeskrivelse:
Immunterapi ved hjelp av overføring av T lymfocytter modifisert til å uttrykke kreft-spesifikke T-celle reseptorer (TCR) er en ny strategi innen kreftbehandling. Ved å målrette T-cellene mot vanlige mutasjoner som forekommer i visse typer kreft, som gir opphav til polypeptider som ikke vil være tilgjengelige for antigenprosessering og gir såkalte «neoantigen» som er spesifikke for kreftcellene. Et eksempel er TGFβRII genet som er mutert i de fleste tilfeller av kolorektalkreft (90%) med mikrosatellitt instabilitet (MSI+). Pasientenes HLA-type er også interessant for å vite om TCR som gjenkjenner antigenet i kompleks med disse vevsforlikelighetsantigenene (HLA) kan brukes. Pasienter med påvist TGFβRII mutasjon, MSI og HLA-A2 vil bli forespurt om å delta i denne studien for å undersøke sikkerhet og effekt av T-celleterapi. Det innebærer identifisering og isolering av T-cellene, som deretter modifiseres til å gjenkjenne og utrydde kreftceller, og benyttes i pasientbehandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1273 EudraCT-nummer: Hospital Exemption Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 01.02.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Svein Dueland
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges forskningsrådForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2017 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst