Forskningsprosjekt


Referanseområde og biologisk variasjon av tryptase og immunglobulin E

Vitenskapelig tittel:
Reference value and biological variation of tryptase and immunoglobin E in a healty population with and without allergies

Prosjektbeskrivelse:
Formålet i prosjektet er å etablere et referanseområde for biologisk variasjon for tryptase og immunoglobulin E i en frisk befolkning med og uten allergi. Studien innebærer innsamling og analysering av tryptase i blodprøver fra referansepersoner, og for undersøkelse av biologisk variasjon vil tryptase analyseres i prøver fra frivillige givere i 10 uker. 120 deltakere skal rekrutteres.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1179 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torunn Apelseth
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen avdeling.

Rabbaterte priser på reagenser fra produsent.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Masterstudium i helsevitenskap, bioingeniør/radiograf, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2017 REK vest
25.10.2017 REK vest