Forskningsprosjekt


Risiko for kneprotese og funksjon etter fokal bruskskade i kne

Vitenskapelig tittel:
The risk and function of knee joint replacement following treatment of focal cartilage injury

Prosjektbeskrivelse:
Studien forsøker å gi svar på to hovedspørsmål: 1. Hvordan er risikoen for å få kneprotese når pasienten har hatt en fokal (avgrenset) bruskskade i kneet tidligere, sammenliknet med risikoene for kneprotese i befolkningen? 2. Hvis pasienten får kneprotese etter tidligere fokal bruskskade, kan pasienten da forvente samme funksjon som pasienter med kneprotese pga andre årsaker? For å finne ut dette ønsker vi å inkludere pasienter med bruskskade i kneet som er kirurgisk behandlet mellom 1999-2012. Etter samtykke vil man i samarbeid med nasjonalt register for kneproteser finne risikoen for kneproteser i denne gruppen. Resultatet vil bli sammenliknet med risikoen normalbefolkningen har. Det vil bli korrigert for alder og kjønn. Man vil likeledes sammenlikne pasientrapportert resultat etter kneprotese i gruppen med fokal bruskskade og etter kneprotese av andre årsaker. Studien vil gjøre det lettere for klinikere å gi pasientene bedre informasjon om prognosen ved fokal bruskskade i kne.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1387 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 01.08.2027

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Håvard Visnes
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges forskingsråd gjennom Norwegian Cartilage ProjectForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK nord
08.03.2018 REK nord