Forskningsprosjekt


Frokostvaner og overvekt hos islandske 1.klassinger- betydningen av individuelle og kontekstuelle faktorer

Vitenskapelig tittel:
Breakfast habits and overweight in 6 year old children - influence of individual and contextual factors

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet vil beskrive forekomst og utbredelse (by versus bygd) av overvekt hos islandske 1.klassinger. I tillegg vil assosiasjonen mellom frokostvaner og overvekt bli undersøkt, og i hvilken grad individuelle faktorer (søvn, fysisk aktivitet, trivsel på skolen) eller kontekstuelle faktorer (geografisk skoleplassering) bidrar til en eventuell sammenheng. I undersøkelsen brukes det tidligere innsamlet data fra skolehelsetjenesten som er lagret i databasen Iskra på Island. Det brukes kvantitativ forskningsmetode (beskrivende og analyserende statistikk) hvor en bruker data fra skoleåret 2015-2016. Det har ikke tidligere vært gjort undersøkelser av 1. klassinger på Island av denne typen og det finnes forøvrig lite internasjonalt forskning på dette temaet for de yngste skoleelevene. Med tanke på tidlig intervensjon er det viktig å få ny kunnskap om frokostvaner og overvekt blant barn i denne aldersgruppen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1225 Prosjektstart: 14.08.2017 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Linda Ernstsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Admistrative kostnader forbundet med utlevering av data betales av masterstudent Anita AanensenForskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i Helsevitenskap, NTNU, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2017 REK midt
25.08.2017 REK midt