Forskningsprosjekt


Biomarkør for multippel sklerose

Vitenskapelig tittel:
Analyse av en ny markør for måling av klinisk aktivitet ved multippel sklerose / Analysis of a new antibody marker of clinical activity in multiple sclerosis

Prosjektbeskrivelse:
Multippel sklerose (MS) er en progressiv autoimmun sykdom der nervefibre i hjernen og ryggmargen mister sin insulering slik at nervefunksjon hemmes. På sikt kan nervefibrer dør slik at pasienten gradvis taper førlighet. Sykdommen påvises ved hjelp av røntgenbilder og laboratorieanalyse av ryggmargsvæske. Det er nå klart at jo tidligere behandling kommer i gang, jo bedre utsikter får pasienten. Det er et stort behov for å finne biomarkørsubstanser som viser sykdomsprosessen tidligst mulig. Våre preliminære resultater tyder på at sykdommen produserer spesifikke antistoffer som kan måles tidlig i blodserum og ryggmargsvæske. Man ønsker nå å måle disse i prøver fra pasienter med godt-definert MS og sammenligne med resultater i prøver fra pasienter med veldig tidlige symptomer, for å finne tegn på alvorlighetsgrad, samt å sammenligne med prøver fra pasienter med andre alvorlige nevrologiske sykdommer for å vise antistoff-spesifisitet. Målet dermed er å stadfeste en evt. ny markør for MS.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1623 Prosjektstart: 02.08.2010 Prosjektslutt: 29.06.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Linda White
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Forskerlinje
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet har skapt interesse både nasjonalt og internasjonalt
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2010 REK midt
28.02.2014 REK midt