Forskningsprosjekt


TICON - GERI+ time lapse studie

Vitenskapelig tittel:
A phase IV, single-blinded, prospective, randomized, controlled, multi-center study to compare the clinical outcomes of GERI+ time lapse system with a conventional embryo culture and assessment system. Short English title: TICON-Day 3, Time lapse versus conventional Method in Day-3 embryo culture and assessment.

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en prospektiv fase IV randomisert, kontrollert, multisenterstudie. Hovedformålet er å finne ut hvor effektivt GERI+ systemet er sammenliknet med standardmetoden for embryodyrking. Konseptet bak GERI+ systemet, som består av en inkubator og et time-lapse system som automatisk vurderer embryokvaliteten, er at man har et lukket system hvor embryoene dyrkes og vurderes automatisk uten å bli utsatt for ytre påvirkninger, for eksempel temperaturforandringer. Dette vil kunne gi bedre dyrkingsforhold og bedre embryoseleksjon, og derved gi høyere graviditetsrate. Time-lapse inkubatorsystemer hvor embryolog vurderer embryokvalitet har så langt ikke gitt en signifikant økning i graviditetsrate sammenliknet med dyrkning av embryo i inkubator uten time-lapse system, som er standardmetoden. Pasientene vil bli randomisert til GERI+ eller standardmetode i like store grupper. Effektiviteten av GERI+ vil bli vurdert ved å sammenlikne graviditetsrate i graviditetsuke 6-8 mellom de to metodene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1279 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Erling Ekerhovd
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Initiativet til studien er tatt av Merck KGaA, som finansierer studien. Alle utprøverne vil signere en bekreftelse på at de ikke har personlige økonomiske interesser knyttet til studien/GERI+ systemet. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2017 REK sør-øst
25.04.2018 REK sør-øst