Forskningsprosjekt


Lasngtidsevaluering av brudd i ileumvingen

Vitenskapelig tittel:
Isolated iliac wing fractures; treatment and long-term results

Prosjektbeskrivelse:
Det vises til Framleggingsvurdering 2018/566-1oversendt 16. mars med svar fra REK 3. april 2018 med ref ; 2018/566 D. Videre vises det til undertegnedes brev til dere datert 4. april der jeg etterspør om det forelå misforståelser knyttet til framleggingsvurderingen. Vi mente at studien vi skulle gjennomføre handlet om å evaluere behandlingskvaliteten på vår egen behandling. Siden vi ikke lyktes å nå saksbehandler og få en avklaring, bestemte vi oss for å sende vanlig REK-søknad. Ortopedisk klinikk OUS har nasjonal funksjon for bekken og acetabularbrudd. Det foreligger mye kunnskap om alvorlige brudd i bekkenog brudd i hofteskåla (acvetabulum). En liten andel av bruddet i bekkenet affiserer bare bekkenvingen (ileum). Dette bruddet er et "godartet" brudd siden det ikke affiserer selve bekkenringen. Det utgjør en liten del av bekkenskadene og ved en litteraturgjennomgang vi har gjort viser det seg at det ikke foreligger kunnskap om langtidseffektene av den.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1331 Prosjektstart: 02.07.2018 Prosjektslutt: 28.02.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Olav Røise
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Ortopedisk klinikk og Universitetet i Oslo gjennom ansettelsene deltagerne har ved institusjonene. Midler til reise til og fras poliklinikken vil bli dekket av prosjektmidler til prosjektansvarlig.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Studentoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2018 REK nord
25.10.2018 REK nord