Forskningsprosjekt


Pasienter med venøs blodpropp - behandling og utkomme i Norge

Vitenskapelig tittel:
Venous Thromboembolism Patients, Treatment and Outcomes in Norway

Prosjektbeskrivelse:
Venøs tromboembolisme (VTE) er karakterisert av utvikling av blodpropper som kan medføre død dersom ubehandlet. Personer som har hatt en blodpropp blir som regel behandlet med blodfortynnende medisiner (antikoagulantia), tradisjonelt warfarin eller lavmolekylær heparin (LMWH), for å redusere risikoen for å få en ny VTE. Antikoagulantia kan forårsake bivirkninger som blødning, og krever nøye oppfølging. Nylig har nye medisiner kalt ikke-vitamin K-antikoagulantia (non-vitamin K oral anticoagulants =NOAC) blitt utviklet. Bevis fra kliniske studier tyder på at NOAC er like effektive som warfarin men lettere å administrere, krever ikke hyppig blodprøvetaking og kan redusere risikoen for blødning. Målet med studien er å beskrive forekomst og utbredelse av VTE samt bruk, behandlingsvarighet, effekt og sikkerhet av NOAC og warfarin i Norge i perioden 2009-2016. Dette er en retrospektiv cohort-studie der vi søker om data på denne populasjonen fra NPR og reseptregisteret.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1328 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 01.09.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Waleed Ghanima
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet får forskningsstøøte fra Bristol Myers Squibb og Pfizer.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2017 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst
13.02.2019 REK sør-øst