Forskningsprosjekt


Fysisk aktivitet og kognitiv svikt etter hjerneslag

Vitenskapelig tittel:
Impact of physical Activity on post-stroke cognitive impairements. A substudy of the Norwegian cognitive impairement after stroke (Nor-COAST) study.

Prosjektbeskrivelse:
Ca 12000 personer rammes av hjerneslag i Norge hvert år. Det har skjedd en stor forbedring av den akutte behandlingen de siste årene, noe som fører til at stadig flere overlever og ca 60 % er selvhjulpen i ADL 3 måneder etter slaget. Til tross for dette vil mange oppleve begrensninger i dagliglivet i form av skjulte symptomer som ofte skyldes mild eller moderat kognitiv svikt. Forskning har så langt hatt lite fokus på disse problemene, men i Nor-COAST studien ønsker vi å kartlegge omfanget av kognitiv svikt blant norske slagpasienter. Studien er en nasjonal longitudinell multisenter studie som har inkludert 820 pasienter og som ønsker å følge disse i 5 år etter slaget. Planlagte oppfølgingstidspunkt er ved 3 og 18 måneder og ved 3 og 5 år. I denne studien ønsker vi å undersøker hvordan fysisk aktivitet og fysisk funksjon påvirker utviklingen av kognitiv svikt etter hjerneslag. Vi ønsker også å undersøke hvordan fysisk aktivitet påvirker strukturer i hjernen og markører i blodet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1415 Prosjektstart: 01.05.2015 Prosjektslutt: 01.05.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torunn Askim
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nor-COAST studien er finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelse.

Det vil etter hvert bli søkt om midler til phd- og postdoktor-stillinger som kan bidra til å analysere data i dette delprosjektet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i bevegelsesvitenskap, Nivå: Master
Materiale fra biobank:
Regional forskningsbiobank
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK nord