Forskningsprosjekt


Alkoholbruk hos eldre med kognitiv svikt og demens

Vitenskapelig tittel:
Alcohol consumption in older individuals with cognitive impairment and dementia

Prosjektbeskrivelse:
Norske myndigheter har utrykt bekymring over økende inntak av alkohol blant eldre mennesker. I vårt samfunn er det samtidig et økende antall eldre personer med demens. Begge forhold kan uavhengig av hverandre utfordre fremtidens helsevesen. Vi vet mye om kognitiv svekkelse og demens i den eldre befolkningen i Norge, men vi vet lite om alkohol inntak blant personer med kognitiv svekkelse og demens. Som konsekvens av dette vet vi lite om forekomsten av mulig alkohol- medikament interaksjoner i denne gruppen eldre. Videre vet vi lite om alkohol inntak er medvirkende til at konsultasjon hos lege for demensutredning utsettes. Vi vil derfor undersøke dette ved hjelp av et nasjonalt register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1321 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sverre Bergh
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes flere Nasjonale finansieringskilder i 2017.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin og helsevitenskap, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst