Forskningsprosjekt


Studie av to hastegradsverktøy i barnemottaket ved St. Olavs Hospital

Vitenskapelig tittel:
Evaluation of pediatric early warning score (PEWS) and rapid emergency and treatment system (RETTS-p) as triage tool in the pediatric emergency department at St. Olavs Hospital in Trondheim.

Prosjektbeskrivelse:
Ved barneavdelingen på St Olavs har vi fra 2012 brukt RETTS-p i mottaket for å hastegradsvurdere ved ankomst. I avdelingene bruker vi et annet system: PEWS. Barna scores også med PEWS før overflytting til post. PEWS før overgang til post kan identifisere forverring i klinisk tilstand ved lang ventetid etter triage. Dette betyr at personell i Barn mottak må lære å bruke og tolke to scoringssystem. Det er ingen sikker kunnskap om hvordan evalueringen i det ene systemet korresponderer til evalueringen i det andre systemet. Bruk av to ulike systemer kan av den grunn være en sikkerhetsrisiko. I den forbindelse vil det være av stor interesse å foreta en undersøkelse for å kartlegge om RETTS-p hastegradvurderer bedre enn PEWS eller omvendt. Utfallet av undersøkelsen kan legge grunnlag for diskusjon rundt hensiktsmessigheten av å benytte to scoringssystem i akuttmottaket. Dette er en prospektiv observasjonsstudie som ledd i et kvalitetsforbedringsprosjekt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1218 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 01.09.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Kari Risnes
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Barne- og ungdomsklinikken St. Olavs hospital, søkt midler fra pasientsikkerhetsprosjekt Helse midt-Norge.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Pediatri , Nivå: LIS
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2017 REK midt