Forskningsprosjekt


Infeksjonsprofylakse ved Total Laparoskopisk Hysterektomi

Vitenskapelig tittel:
The effect of changing antibiotic profylaxis in total laparoskopic hysterectomy- a random controlled study

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å sammenligne effekter av to ulike behandlinger for å redusere infeksjoner etter åpen kirurgisk fjerning av livmoren hos kvinner. Dette anses som viktig fordi om lag 10% av kvinner som opereres på denne indikasjon ved sykehuset Vestfold får infeksjoner etter operasjonen. I tillegg skal man undersøke bakterieflora preoperativt og resistensforhold i skjede, perineum og cervix, samt fra urin. Skriftlig samtykke vil bli innhentet fra deltakere. Studien er en randomisert studie, og i alt 100 deltakere skal rekrutteres fra egen klinisk virksomhet, hvorav 50 kvinner skal randomiseres til preoperativ behandling med cefuromin (cefalosporin) + flagyl som er standard profylaktisk behandling i dag og 50 kvinner skal få preoperativ behandling med doxyferm+flagyl. Ut fra søknaden og protokollen framkommer det ikke opplysninger om randomiseringen er «blindet» eller ikke. Journalopplysninger og opplysninger fra Norsk gynekologisk endoskopiregister skal anvendes i analysene sammen med registering av eventuell infeksjon postoperativt. Dersom ny behandling med doxyferm gir mer infeksjoner, vil prosjektet avbrytes underveis.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1240 Prosjektstart: 17.08.2017 Prosjektslutt: 28.12.2018

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Andreas Putz
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehuset Vestfold HFForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK sør-øst
17.08.2017 REK sør-øst