Forskningsprosjekt


Kan reseptbelagte legemidler øke risikoen for føflekkreft?

Vitenskapelig tittel:
Does use of prescribed drugs increase risk of cutaneous melanoma?

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å undersøke om bruken av reseptbelagte legemidler ,som påvirker UV-sensitiviteten og kroppens immunforsvar øker risikoen for utvikling av føflekkreft. Prosjektet er en del av et doktorgradsprosjekt og følgende spørsmål vil undersøkes: 1. Er immunsuppressive legemidler assosiert med risiko og død av føflekkreft? 2. Er hypertensjonsregulerende legemidler forbundet med risiko og død av føflekkreft? 3. Er antidepressiva forbundet med risiko og død av føflekkreft? Dette er en registerstudie som bygger på tre kasus-kontroll studier. Man ønsker å koble opplysningene fra alle primære tilfeller med føflekkreft hos personer over 18 år som har blitt diagnostisert fra 2007 «til seneste år» (2015) ved Kreftregisteret . Dette gjelder om lag 14 000 personer For hvert tilfelle med føflekkreft velges 10 tilfeldige kontroller fra Folkeregisteret, matchet med hensyn til kjønn og fødselsår. Til sammen handler dette om 140 000 deltakere (herav 14 000 tilfeller med føflekkreft).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1246 Prosjektstart: 01.12.2017 Prosjektslutt: 30.11.2021

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Trude Eid Robsahm
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er tildelt midler fra Helse Sør-Øst: lønnsmidler for en PhD og for gjennomføring av prosjektet. Prosjektet må være igangsatt innen 01.12.17.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin/statistikk/epidemiologi, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK sør-øst
26.04.2018 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst