Forskningsprosjekt


Atrieflimmer (hjerteflimmer), arv og hjerneslag

Vitenskapelig tittel:
Genetisk variasjon, atrieflimmer og hjerneslag Atrieflimmer er den viktigste risikofaktoren for hjerneslag. Vi har siden 2006 samarbeidet med deCODE forskningsgruppe på Island om genetiske markører hos personer med og uten atrieflimmer der vi har bidratt med genetiske data fra ca 700 personer med atrieflimmer og 700 personer uten atrieflimmer (DNA, alder, kjønn og endepunktet atrieflimmer) fra Tromsøundersøkelsen (Tromsø 4). Samarbeidet har resultert i 3 artikler i høyt rangerte tidsskrifter. Det er påvist genetiske markører hos personer med atrieflimmer som øker risikoen for hjerneslag, påvirker hjertefrekvensen og hjertets elektriske system og som øker risikoen for tidlig arvelig atrieflimmer. Godkjenningen fra REK (S-06497a Genetisk variasjon, atrieflimmer og hjerneslag [2.2006.3798] gikk ut 11.01.2016. Nå har deCODE invitert oss til videre samarbeid for å studere flere genetiske markører hos personer med atrieflimmer da de har påvist 2 nye genvarianter som skal testes i våre data

Prosjektbeskrivelse:
Atrieflimmer er den viktigste risikofaktoren for hjerneslag. Vi har siden 2006 samarbeidet med deCODE forskningsgruppe på Island om genetiske markører hos personer med og uten atrieflimmer der vi har bidratt med genetiske data fra ca 700 personer med atrieflimmer og 700 personer uten atrieflimmer (DNA, alder, kjønn og endepunktet atrieflimmer) fra Tromsøundersøkelsen (Tromsø 4). Dette er en kasus kontrollstudie. Samarbeidet har resultert i 3 artikler i høyt rangerte tidsskrifter. Det er påvist genetiske markører hos personer med atrieflimmer som øker risikoen for hjerneslag, påvirker hjertefrekvensen og hjertets elektriske system og som øker risikoen for tidlig arvelig atrieflimmer. Godkjenningen fra REK (S-06497a Genetisk variasjon, atrieflimmer og hjerneslag [2.2006.3798] gikk ut 11.01.2016. Nå har deCODE invitert oss til videre samarbeid for å studere to nye genvarianter hos personer med atrieflimmer som ønkes tester i våre data
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1289 Prosjektstart: 25.05.2017 Prosjektslutt: 25.05.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Maja-Lisa Løchen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

er finansiert tidligere, ingen ny finansiering nåForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
Tromsøundersøkelsen
Behandlet i REK
DatoREK