Forskningsprosjekt


GARFIELD - Internasjonal registrering av pasienter som nylig har fått diagnosen atrieflimmer

Vitenskapelig tittel:
Prospective, multi centre, international registry of male and female patients newly diagnosed with atrial fibrillation (GARFIELD)

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet, som kalles GARFIELD, presenteres som en global, klinisk registerstudie. Det beskrives som det første virkelige forsøket på å kvantifisere det globale omfanget av atrieflimmer. Det er en observasjonsstudie der det skal rekrutteres 55.000 pasienter fra 1000 forskjellige steder, hvorav 500 fra 20 steder i Norge. Pasientene skal nylig ha fått diagnosen nonvalvulær atrieflimmer og i tillegg ha minst en annen risiko for å rammes av slag. Kontrollgruppen er pasienter som er diagnostisert med atrieflimmer for mer enn 6 måneder siden og opp til 2 år. Formålet med studien er å samle inn data om ”livsførselen” til pasientene. Det skal gjøres en oppfølging i 2 år, med legebesøk eller telefonkontakt etter 4, 8, 12, 16, 20 og 24 måneder.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1958 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 01.09.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Dan Atar
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2010 REK sør-øst
12.01.2012 REK sør-øst
10.01.2013 REK sør-øst
23.10.2014 REK sør-øst