Forskningsprosjekt


Somatisk helse og rus

Vitenskapelig tittel:
Somatisk helse og rus

Prosjektbeskrivelse:
Alkohol- og rusmiddelmisbruk kan gi en rekke sykdommer og plager.15-20 % av befolkningen har problematisk bruk av alkohol. Dette prosjektet har som mål å fange opp og tilby en tjeneste til pasienter som er innlagt på sykehus for en plage eller sykdom som kan være rusrelatert. Gjennom etablering av rusfaglig konsultasjonstjeneste ved medisinsk avdeling på Ålesund sykehus, skal ruskonsulent bidra med kunnskap og tiltak for å fange opp og tilby tjenester til de pasienter med risikofylt og skadelig rusmiddelbruk. Det vil bli benyttet «pragmatic case finding» som overordnet metodikk i utviklingsprosjektet. Det er pasientens diagnoser, symptomer, medisinske parametre og atferd som samlet skal gi et klinisk bilde for å identifisere rusmiddelmisbruk. Formålet med prosjektet er å benytte pasient- og helseopplysninger til kvalitetssikring og utvikling av ruskonsultasjonstjenesten, samt vurdere betydningen av anamneser for leger og sykepleier som identifiserende verktøy for rusmiddelmisbruk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1216 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 01.09.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Marte Hanche-Olsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Driftsmidler fra Ålesund behandlingssenter, avdeling TSB, Klinikk for psykisk helse og rus.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2017 REK midt