Forskningsprosjekt


Endring i cytokinmønsteret hos pasienter med IBS behandlet med FMT

Vitenskapelig tittel:
Endring i colonmucosas cytokinmønster hos pasienter med irritabel tarmsyndrom (IBS-D og IBS-M) som har vært behandlet med fecal mikrobiotisk transplantasjon i en placebokontrollert studie (REFIT). Prøvene vil sammenlignes med IBS pasienter som fikk placebobehandling og mot biopsier tatt fra normale. Påvisning av endring av cytokinmønsteret vil støtte IBS som en mikrobiomtrigget inflammasjonstilstand.

Prosjektbeskrivelse:
Irritabel tarmsyndrom (Irritable bowel syndrom (IBS)) er en utbredt sykdom i befolkningen hvor ca 11,5% lider av dette. Tilstanden kjennetegnes av avføringsforstyrrelser, hovedsakelig diare og magesmerter, men samtidig lider mange av pasientene også uttalt tretthet som går sterkt utover livskvalitet og funksjon. Tross mange forskjellige funn og observasjoner er årsaken til tilstanden uklar. Ut fra hypotesen om at forstyrrelse i tykktarmens bakteriesammensetning spiller en sentral roll gjennomførte vi REFIT studien hvor pasientene ble behandlet med transplantasjon av avføring fra frisk donor. Placebokontrollert. Det ble tatt vevsprøver fra tarmen for å undersøke immunresponsen ved cytokinmønsteret før og etter. Vi trenger nå en studie av tilsvarende hos 30 personer som ikke har IBS for å kunne sette resultatene i sammenheng og tolke disse
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1384 Prosjektstart: 01.07.2017 Prosjektslutt: 01.07.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Per Chr Valle
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen. Det er ikke beregnet noen form for godtgjøring for pasient eller prøvetaker. Prøvene skal analyseres ved professor Tom Eirik Mollnes forskningslaboratorium ved Nordlandssykehuset, Bod/ UiT. Mollnes skal delta i de videre analysene og vurderinger av materialet og vil være med som medforfatter på kommende artikler basert på data fra studien.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK nord